RECHTSDOMEINEN

Met vier advocaten die momenteel in het kantoor werken, bestrijken we alle rechtsgebieden.

 

U kunt ons kantoor inschakelen voor onderstaande specifieke juridische zaken:

VASTGOED- EN HYPOTHEEKRECHT

Wij bieden een geïntegreerde aanpak van alle grote vastgoedtransacties, van advies over vastgoedtransacties, advies over de aankoop, verkoop of bouw van een woning tot het verkrijgen van een krediet tegen de beste voorwaarden. Belastingadvies en belastingplanning, inclusief beroep tegen aanvullende aanslagen en betwisting van de kadastrale waarde.

 

We vertegenwoordigen ook voor de rechtbank zaken die kunnen voortkomen uit het eigendom of bezit van onroerend goed (grensproblemen, locatie van eigendommen, enz.).

RECHT VAN ERFOPVOLGING

Van advies tot het opstellen van testamenten, waaronder de fiscale planning, tot en met de verwerking en afwikkeling van nalatenschappen en legaten.

Indien er geen overeenstemming is tussen de erfgenamen, vertegenwoordigen wij hen ook in de rechtbank.

HANDELSRECHT

We richten handelsvennootschappen op en vestigen deze. Ook Wij notuleren bij bewindvoerderswisselingen, kapitaalverhogingen, aan- en verkoop van aandelen, fusies, splitsingen, ontbindingen en vereffening van allerlei bedrijven.

Evenzo vertegenwoordigen wij partners en beheerders in alle zaken met betrekking tot commerciële rechten en plichten.

BURGERLIJK RECHT

Wij zorgen voor het vorderen van bedragen of het afdwingen van elk type contract.

OVEREENKOMSTEN

Opstellen van alle soorten contracten: huurovereenkomsten, leningen,

bedrijfsoverdrachten of -toewijzingen, enz.

VERHUUR

Wij behandelen juridische claims tegen huurders die hun huur niet betalen of niet willen vertrekken na beëindiging van de huurovereenkomst. We vertegenwoordigen ook de huurder tegen de verhuurder in geval van contractbreuk.

We vertegenwoordigen ook verhuurders in geval van illegale bewoning.

HORIZONTAAL EIGENDOM

We geven uitgebreid advies aan verenigingen van huiseigenaren en individuele eigenaren.

Advies over het beleggen van vergaderingen, het bijwonen van vergaderingen, opstellen van notulen, aanvechten van overeenkomsten, vorderingen van wanbetalers, acties voor illegale werken, enz.

FAMILIE RECHT

Wij behandelen feitelijke scheidingen, echtscheidingen, ontneming van het ouderlijk gezag, voogdij, scheidingen van ongehuwde paren, maatregelen met betrekking tot minderjarige kinderen, afstammingsprocedures, gerechtelijke onbekwaamheidsprocedures…etc.

STRAFRECHT

We vertegenwoordigen mensen die beschuldigd worden van alle soorten misdrijven.

We dienen ook klachten in en behandelen particuliere vervolgingen.

VERKEERSONGEVALLEN

Wij zorgen voor het openen van schadeclaims, het bemiddelen met de tegenpartij en het claimen van verzekeringsmaatschappij en het claimen van schadevergoeding voor alle soorten schade als gevolg van verkeersongevallen.

ARBEIDSRECHT

We vertegenwoordigen zowel bedrijven als werknemers voor de rechtbank.

Wij zorgen voor de presentatie van het bemiddelingsdossier bij de

voor de bemiddelings-, arbitrage- en verzoeningsdienst (SMAC), rechtszaken voor ontslagen, vorderingen van vergoedingen, substantiële wijzigingen, enz.

BUITENLANDERS

Wij verwerken NIE, verblijfsvergunningen en investeerdersvisum “GOUDEN

VISA”.